Dvacet p e!e cek + bonus

Nasraná
Kapavka
KarelHavlíček Borovský
Pogo
Humusák
O všem
Zuby
Poslouchej
Práce
Caligula
Lidovádemokracie
Okráli

Pelikáni
Náměstek
O životě
Vláček
Hujer
Ú.let
MickeyMouse
Oženách
Pepík
Míša
O lásce
Dělník
Indiáni
Nicnovýho nerozjíždětNasraná

Říkáte musíš střílet s námi
na to jste vážně malí páni
vojáky zevšech chcete mít
jak všechny chcete donutit

Nasrat, nasrat,nikam nepudu
Nasrat, nasrat, já válčit nebudu

Ženy a dětiubijete
tak to se teda vytáhnete
chcete mít vládu nad světem
myse vám na to vyserem

Nasrat, nasrat, nikam nepudu
Nasrat,nasrat, já válčit nebudu

Běžte si válčit sami
když vás to takmoc baví
do lidí klidně střílejte
ale mně z tohovynechte

Nasrat, nasrat, nikam nepudu
Nasrat, nasrat, já válčitnebudu

Kapavka

Po zábavách chodíš
sem tam se s někým vyspíš
ale nezdá semi,
že taky do těch kluků vidíš
co to maj v sobě, co to majuvnitř
co jim kape z mezinoží
co to je, to netušíš

Ty seštaková hnusná holka, která neumí říci ne
ty seš hnusná, hnusná holka,kapavka tě nemine

Po hotelech chodíš
sem tam se za prachyvyspíš
ale nezdá se mi,
že taky do těch věcí vidíš
co to máš vsobě, co to máš uvnitř
co ti kape z mezinoží
co to je tonetušíš

Ty seš taková hnusná holka, která neumí říci ne
ty sešhnusná, hnusná holka, kapavka tě nemine

Po doktorech chodíš
semtam se v nemocnci vyspíš
ale nezdá se mi,
že taky do těch věcívidíš.
Co je to skumafka - zkumavka
Co je to apendiks -apendix
Co je to kapafka - kapavka
a co je syfilis

Ty seštaková hnusná holka, která neumí říci ne
ty seš hnusná, hnusná holka,kapavka tě nemine

Karel Havlíček Borovský

Karla Borovskýho
chválil český lid
protože se nedal nikýmzastrašit
a že žádal na vrchnosti změnu
poslali ho šupem doBrixenu
aby měli klid, aby měli klid

Dávno sídlí v nebi
smilióny hvězd
cítí rajský exil, jako boží trest
nebaví ho mučednickárole
radši by byl mezi lidmi dole
už ho svrbí pěst, už ho svrbípěst

Karla Borovskýho
chválil český lid
protože se nedalnikým podplatit
C.K. skety rušil v jejich klidu
kordem pera hájilpráva lidu
i když býval bit, i když býval bit

Všichni jste hočetli
já ho taky čet
protože byl z lidí který mění svět
a žeještě leckde dřepí skety
vstávej Karle, láduj do muškety
ještěnaposled, ještě naposled

Pogo

Pogo mám rád
pogo to mi dává
pogo mám rád
pogo to mi nedá,nedá spát

Zmáčkni kytaru
a hrábni do bicích
tancuju vodpadu
po našich jadernejch hlavicích

Pogo, pogo ...
tancujempogo
pogo, pogo ...
to naše zlatý pogo

Proč tě takstíhaj
jako bys nevěděl
že tohle děláme
pro lepší svět
proč tětak stíhaj
válku si vypověděl
proti všem měšťákům je v tobějed

Pogo, pogo ...
tancujem pogo
pogo, pogo ...
to našezlatý pogo

Humusák

Barevná hlava,
trochu domodra
koženej hábit,řetězy
Namalovanej
jako buzerant
do ucha kroužek,
teď sigrant

Seš humusák ...

Po městě chodíš,
vrážíš dolidí
řetězem chrastíš
a máš hlad
Snídáš v bufetu,
to je tvůjživot
víš proč to děláš
nejsi cvok

Seš humusák...

Večer se nudíš,
nejseš sám
pustíš si E!E
a jdešspát
Sem tam se zpiješ,
když je za co pít
nemáš budoucnost
alechceš žít

Seš humusák ...

O všem

Čtyři piva, soudek vína tu mám,
to si zase dneska do hlavy dám,
vhospodě se krásně vykropim,
ledvinám a játrům zatopim.

Já mámdost (5x), dost, dost, dost
.....uá, uá, uá, uáhej
..uá, uá, kořalkusem dej

Kořalku sem dávej chlazenou,
ať mám hned náladublaženou,
zapomenu jak se jmenuju,
každej den se takhleraduju.

Já mám dost (5x), dost, dost, dost
.....uá, uá, uá,uáhej
..uá, uá, kořalku sem dej

Čtyři piva, soudek vína tumám,
to si zase dneska do hlavy dám,
to se zase dneska vožeru,
ažse z toho ráno ------

Já mám dost (5x), dost, dost,dost
.....uá, uá, uá, uáhej
..uá, uá, kořalku sem dej

Zuby

První zub mam na masíčko
a druhej zase na hrušku
třetí zub mam najablíčko
čtvrtej na kus tvarůžku

Nanynka se chlubí, že má čtyřizuby
Nanynka se chlubí, že jí smrdí z huby

První zub mam namasíčko
a druhej zase na hrušku
třetí zub mam na jablíčko
čtvrtejna kus tvarůžku
Frantíku, teď ty se chlub
ty máš taky jedenzub
ten tvůj zoubek chrupy, chrup
není zoubek, alezub

Nanynka se chlubí, že má čtyři zuby
Nanynka se chlubí, že jísmrdí z huby

Poslouchej

Poslouchej,
jestli chceš se mnou bydlet,
tak si torozmysli
máš spoustu blbejch keců
a moc ti to nemyslí.
Nevaříš,neuklízíš,
nežehlíš, nepereš
a když jsem s tebou doma,
tak měvždycky nasereš

No tak už táhni,
tak táhni třeba kestrejdovi
no tak už táhni,
tak táhni někam pryč
No tak užtáhni
a vrať se třeba ke svý mámě
no tak už táhni, taktáhni...

Poslouchej,
ničemu nerozumíš
a vařit neumíš
jenomtý jedný věci,
jenom tý rozumíš.
Nevaříš, neuklízíš,
nežehlíš,nepereš
a když jsem s tebou doma,
tak mě vždycky nasereš

Notak už táhni,
tak táhni třeba do prdele
no tak už táhni,
taktáhni někam pryč
no tak už táhni
a vrať se třeba ke svý mámě
notak už táhni, tak táhni...

Počúvaj,
věčně se někdeflákáš
nežehlíš, nepereš
a když si se mnou doma
tak mě vždyckynasereš.
zabal si svoje věci
a klíč mi odevzdej
na tvoje blbýkecy
já už nejsem zvědavej

Práce

Konečně mě vzali do fabriky
konečně se splnil tátův sen
strojebijou ve zběsilým rytmu
údernický písně pro mě jen

Práce, jépráce, práce, je práce

Oblíknu si mastnou uniformu
že jsembourák hned je na mě znát
na sto procent hnedka plním normu
ostatnímmě dají za příklad

Práce, jé práce, práce, je práce

Zničilsem si svaly, zničil sem si ruce
místo řádu důchod mi dali
mrzáciprej třeba nejsou ve fabrice
a tak mě z tý práce vyhnali

Práce,jé práce,
Práce, jé práce,
Práce, jé práce,
práce E!E

Caligula

Byl to velký šéf
světa císař byl
zákony on zrušil
se svousestrou žil, veřejně žil
ave cesar, ave cesar
dějiny, které psalŘím
dějiny, které psal Řím
ave cesar - Caligula

Pak se z tohozbláznil
všechny ženy chtěl
aby se svět nenudil
založil bordel,státní bordel
ave cesar, ave cesar
dějiny, které psal Řím
dějiny,které psal Řím
ave cesar - Caligula

Koně zvolil konzulem
sámna boha se povýšil
na lid zanevřel
pak ho strážce zabil
strážceho zabil
ave cesar, ave cesar
dějiny, které psal Řím
dějiny,které psal Řím
Ave cesar, Caligula

Takhle to končívá
sesamovládci
tak to končívá...
ave cesar, avecesar...
Caligula

Byl to velký šéf
světa císař byl
zákonyon zrušil
se svou sestrou žil, veřejně žil
ave cesar, avecesar
dějiny, které psal Řím
dějiny, které psal Řím
ave cesar -Caligula

Pak se z toho zbláznil
všechny ženy chtěl
aby sesvět nenudil
založil bordel, státní bordel
ave cesar, avecesar
dějiny, které psal Řím
dějiny, které psal Řím
ave cesar -Caligula

Koně zvolil konzulem
sám na boha se povýšil
na lidzanevřel
pak ho strážce zabil
strážce ho zabil
ave cesar, avecesar
dějiny, které psal Řím
dějiny, které psal Řím
Ave cesar,Caligula

Takhle to končívá
se samovládci
tak tokončívá...
ave cesar, ave cesar...

Lidová demokracie

Vše co máme uděláme,
jak hodinky posloucháme,
ale přesto je tomálo,
aby se to dobrý zdálo.
Ve svých prázdných palicích
hledámetrochu světla,
trochu světla v temnotách
a lidskýhotepla.

Vodkud fouká vítr,
tam pošlou svuj plášt,
pod kterejsi schovaj
charakter a zášt,
jejich černý svědomí
si stále melesvou,
že pro nás lepší zítřek
a život budujou.

Jen my pořádstojíme,
jak ty blbý ovce
a čumíme čumíme,
jak to jde s náma zkopce,
ve svých prázdných palicích
hledáme trochu světla,
trochusvětla v temnotách
a lidskýho tepla.

Vodkud fouká vítr,
tampošlou si plášt,
pod kterej si schovaj
charakter a zášt,
jejichčerný svědomí
si stále mele svou,
že pro nás lepší zítřek
a životbudujou.

O králi

Král do boje táh,
do veliký dálky,
a s ním do tý války,
jel namezku klaun.

Než hledí si stáh,
tak z výrazu tváře,
bysnepoznal lháře,
co zakrývá strach.

Když západ tak vzplál,
tokpotoků temněl,
klaun tušení neměl,
jak zahynul král.

Klauntiše se smál,
a zem žila dále,
a neměla krále,
klaun na loutnuhrál.

...a byl to vždycky správnej gauner...

Pelikáni

Bejvali jsme skvělá parta,
parta plná chuligánů
chodili jsmevždycky spolu
do ulic i k Pelikánům

Jezdili jsme namuziku,
pro prdel i pro zábavu
teď už to není tak jak tobylo,
teď jsme jenom parta volů

Ref.: Proč už to nejde,nejde,
proč už to nechce jít
sednout si k Pelikánům,
pokecat apřitom pivo, pivo, pivo pít...

S léty rozum z těla odchází
apřichází lenost
jeden má rodinu
a druhýmu se nechce
Proč bychněkam jezdil
to je přeci blbost
Radši doma zůstanu
a dámodpočinout tělu ,
dyť zase zejtra ráno do práce jdu
a v noci ještěmusím potěšit ženu

Ref.

Náměstek

Náměstka ze mě udělali
a to prosím skoro přes noc
to protože jsemčlenem strany
a nemám v sobě žádnou hrdost

Ref.: Tak pojď azpívej jako já,
buď mezi námi
tak pojď a zpívej jako já,
zpívejsi s námi
Aha, aha, já nechci vyletět
aha, aha, já mam teď dobrejflek
aha, aha, já nechci vyletět
ke korytu sem si sed

Tak vylidi co chcete kariéru
musíte lízt a šplhat stále výš
musítebonzovat a podlejzat si šéfy
dyť to jinak nejde, copak to nevidíš?

Ref.

tak sem se tedy ke korytu dostal
splnily se mimoje plány
jen lidi buzerovat, nehnout ani prstem
teď už patřím mezipány

Ref.

O životě

Jedeme z kopce a dobře nám tak,
a místo bestseleru, píšemebrak,
nahoře nad námi, krouží supy,
sami si dokazujem, jak jsmetupý,

Kdo dneska nekrade, ten hovno má,
kdo sedí na kase, jenprachy zná,
chudý a bohatý, ptáme se proč,
je to jak bludnej kruh,jak kolotoč,

Kecy, kecy, ty pro nás maj,
kecy, kecy, jen prachyznaj.
Kecy, kecy, ty pro nás maj,
kecy, kecy, jen prachyznaj

Stojí to za hovno, naší vinou,
prohranej souboj srakovinou,
v krajině pučí zhoubnej nádor,
ještě, že máme svůjvlastní názor,

Kecy, kecy, ty pro nás maj,
kecy, kecy, jenprachy znaj.
Kecy, kecy, ty pro nás maj,
prachy, prachy, jen prachyznaj

Vláček

Sedím si tiše
v koutku na nádraží
na lístek nemam,
to měnezaráží
koukám jak se vlaky rozjíždějí
za chvíli bude moje tělo nakolejích

Lidi jsou hloupí,
a občas dělaj chyby
já to mamspočtený
a to se mi líbí
už mi zbejvá pár posledních vteřin
už sevidím, jak na kolejích ležím

sedím si tiše
v koutku nanádraží
na lístek nemám,
to mě nezaráží
koukám jak se vlakyrozjíždějí
za chvíli bude moje tělo na kolejích

Pozor u druhékoleje

Hujer

Potkal jsem jednou jednoho chlapíka
a jeho jméno se prejneříká
sedl si ke mě a pivo si dal
a já jsem čekal co bude dál
aco potom,
a co potom,
a co potom bude dál
japapa, ... Hujer...

Měl pleš a kníra pod nosem
že nemohli jste si ho nesplíst svocasem
vypadal mladě, ale degenerovaně
a k tomu ještě blbý kecyměl
blbý kecy,
blbý kecy,
blbý kecy měl
japapa, ... Hujer...

Ten vůl šílenou drzost měl
a nějaký věci na mězkoušel
jestli bych mu nemoh trávu dodat
a tak jsem mu řek fízlenasrat,
fízle nasrat,
nenechám se nachytat
japapa, ... Hujer...

Ú.let

Chceš někam jít
chceš někam dál
chceš trochu víc
chceš pořádvýš, výš, výš

Tady už to všechno znáš
jeden den jak druhej
coz tohodle života máš
tak se seber a už zdrhej
továrna na stupidnímozky
rodina a televize
to tě snad baví nebuď hlupák
tak se sbala koukej zmizet

Neber vohled na lidi
tohle je tvůj život
anenech si brát vědomí
že není jenom tvuj
nikdo nemá, nemáprávo
něco na tom měnit
nikdo nemá, nemá právo
ale musíš tomuvěřit

Drogy nejsou východisko
je to jenom sen
kterej trvámalou chvíli
a vykopne tě ven

Těšit, těšit, těšit
máš se naco těšit
máš se na co těšit
těšit, těšit....

Mickey Mouse

Odvezli nám Mickey Mouse, je je je je,
odvezli ho do blázince, je jeje je,
protože jel bez papírů, je je je je,
v ementálu nechaldíru.

Mickey Mouse je dement. (2x)

Donalda už taky vezou, jeje je je,
až mu oči z důlků lezou, je je je je,
aby neplet dětemhlavy, je je je je,
zavřeli ho do šatlavy, je je je je.

MickeyMouse je dement. (2x)

Mickey Myš je v blázinci, je je je je
akachna je v káznici, je je je je.
Mickey Myš pod sprchou mrzne
akachna za mříží tvrdne, je je je je.

Mickey Mouse je dement.(2x)

O ženách

Pojď sem ty moje holka,
nemusíš v koutě stát.
Přestaň tak blběkoukat,
už tě mám zase rád.
Už se mi zase líbíš,
a to mám jen párpiv.
Tak co tak blbě civíš,
pojď ukážu ti byt

Mám doma pěknousbírku motýlků,
a v akváriu moře ryb (to uvidíš!),
a taky pěknouvodní postýlku,
tak na co čekáš, půdem se pobavit.

Bude se ti tolíbit,
v lednici flašku mám.
Můžem jí spolu vypít,
pak ti jíprázdnou dám.
Ráno se koukej sbalit,
do kastlíku hoď klíč.
Nechcise s tebou bavit,
ráno je láska pryč.

Mám doma pěknou sbírkumotýlků,
a v akváriu moře ryb (a robertků!),
a taky pěknou vodnípostýlku,
tak na co čekáš, půdem se pobavit.

Ráno se sbalíš taks tím počítej,
že nemusíš si kufry brát.
Já tě mám rád jen když semvopilej,
tak na co čekáš, půjdeme karty hrát.

Pojď sem ty mojeholka,
nemusíš v koutě stát.
Přestaň tak blbě koukat,
už tě mámzase rád.
Už se mi zase líbíš,
a to mám jen pár piv.
Tak co takblbě civíš,
pojď ukážu ti byt

Mám doma pěknou sbírkumotýlků,
a v akváriu moře ryb (to uvidíš!),
a taky pěknou vodnípostýlku,
tak na co čekáš, půdem se pobavit

Pepík

Kdo tu má strach z jaderný války,
ten může klidně vo hospodudál
mě akorát zajímá kolik stojej párky
a kolik piv si na někohodám

Pepík, Pepík, Pepík
co chodí k nám do hospody
Pepík,Pepík, Pepík,
hlída veřejný záchody

Kdo tu má strach o lidskýpráva,
ten může klidně vo hospodu dál
já budu věčně křičetsláva
tomu kdo bude moci pán

Pepík, Pepík, Pepík
co chodí knám do hospody
Pepík, Pepík, Pepík,
hlída veřejný záchody

Míša

Každá země, kde se moc mluví o svobodě
je podezřelá,
tam, kde sefurt musí vyřvávat:
My jsme národ,
my jsme národ svobodnejchlidí,
tam se chce mermomocí schovat fakt,
že se svobodou je to tampod psa

Hopsa hejsa pryč jsou můry,
co nám nedávalyspát,
schváleni jsme byli shůry,
Míša je náš kamarád.
Teď jsmezase pevně v sedle,
kdo by nám chtěl židle brát,
ten je vedle jak tajedle,

Míša je náš kamarád.
Můžeš nadál směle křičet,
my jsmenárod, my jsme stát,
chartu pošlem do prdele,
Míša je náškamarád.

Zpěvy levicového oportunisty...

O lásce

Co tady zacláníš, jenom blbě čumíš,
já vim že dobřerozumíš.
Seber si krámy a táhni domu,
nebudu ti to říkatznovu.(2x)

Já, já už tě nechci, já už tě mám dost,
já, já už těnechci, já chci jinou kost.

Všechno co vidíš, tak to byschtěla,
z každýho bys jen kůži dřela.
Proto ti říkám, táhni dohajzlu,
jinou si najdu v každým pajzlu. (2x)

Já, já už těnechci, já už tě mám dost,
já, já už tě nechci, já chci jinoukost.

Co tady zacláníš, jenom blbě čumíš,
já vim že dobřerozumíš.
Seber si krámy a táhni domu,
nebudu ti to říkatznovu.(2x)

Já, já už tě nechci, já už tě mám dost,
já, já už těnechci, já chci jinou kost.

Dělník

Na kilo koniny
na dnešní noviny
zas frontu stojí, zas frontustojí
Trochu je zamyšlenej
trochu je unavenej
trochu se bojí,trochu se bojí
V hospodě da tři piva
pak u rádia zívá
samotastudí, samota studí.
Těší se do postele
nikdo ho nezahřeje
ze snase budí, ze sna se budí

Svůj život zrovna nevyhrál...

Ránojde do fabriky
ma rád ty okamžiky
když stroje hučí, když strojehučí
Ze skříně brašnu vezme
na chvíli zapomene
jak svět ho mučí,jak svět ho mučí

Svůj život zrovna nevyhrál...

Indiáni

Indiáni nosí dlouhý nosy
kradou koně a kouří trávu
pak po leseklidně lítaj bosi
po ránu si dají neskávu.

Jako indián takyvelkej rypák mám
jako indián nerad hulím sám...

Indiáni všechnodělaj s vervou
když je čas, no tak se vožerou
o červa se mezi sebouservou
druhej den se tomu zasmějou

Jako indián taky velkej rypákmám
jako indián nerad hulím sám...

Indiánky na to smutněčučí
nekouří a ani nepijou
na slunci si svoje huby suší
jochlapi, ti si užijou

Jako indián taky velkej rypák mám
jakoindián nerad hulím sám...

Nic novýho nerozjíždět

Měl jsem jednu holku, holku
a byli jsme spolu, spolu
to protožejsem jí měl tolik rád
vona zase mě, mě, mě, mě
že jsem její ňu, ňu,ňu, ňu
a pak mně začlo všechno srát

Nic novýho - nicnovýho
nerozjíždět - nerozjíždět
a v hospodě si pivodát...

Teď mám novou lásku, lásku
a jsme pořád spolu,spolu
to protože jí mám tolik rád
vona zase mě, mě, mě, mě
žejsem její ňu, ňu, ňu, ňu
a teď už chodím jenom chcát

Je zrzavá as pěnou
Je studená a se mnou...